Pleo Sverige

Moms och övriga inställningar

246 views
October 30, 2019
Momskoderna och hur dom fungerar i Pleo.

Pleo läser inte av kvittot, istället har vi utvecklat ett smidigt system genom att integrera Mastercardkoderna i kategoriseringen.