Pleo Sverige

Pocket - Inställningar och export!

99 views
January 28, 2021
Pleo Pocket är vår nyaste funktion som möjliggör att registrera nya utlägg i Pleo!

Du kommer först skapa transaktioner för utlägg men även en transaktion för själva återbetalningen i Pleo.
I denna video visar vi hur man ställer in Pocket och hur transaktionerna kommer in i Pleo för att sedan exporteras.